Energetische Bewustzijnsactivatie (Universal Consciousness Energy Activation)

Dit is een zeer krachtige vorm van healing, omdat de activering veel verder gaat dan het fysieke lichaam alleen. Het raakt als het ware het ‘diepste’ van je Ziel. De ‘oorspronkelijke Kosmische Blauwdruk‘ wordt hierdoor her- bekrachtigd en hersteld.

Dit doe ik door stapsgewijs de acupunctuurpunten (energiepunten) en meridiaanlijnen en chakra’s energetisch te activeren.
Je zult merken dat je gevoel en ideeën in de loop der tijd veranderen doordat je bewustzijn verhoogt. Geen enkele ervaring is vreemd, iedereen is immers uniek.

In de dagen of weken voorafgaand aan de activatie geef ik je eerst 1 of 2 healing sessies. Dit is nodig om het energiesysteem op te schonen en voor te bereiden op de Activatie. De Activatie bestaat uit 2 sessies die binnen 48 – 72 uur worden gegeven.

Ik wens je een mooie reis toe!

Praktisch

  • Elke sessie duurt ongeveer 1 uur
  • Tarief: 70 euro per sessie

Reserveren