Regressie en Heling van de Zielentijdslijn

Verwerk je verleden en leef nu !

Regressietherapie wordt vooral gebruikt om steeds terugkerende , storende situaties, diep gewortelde gevoelens en trauma’s op te lossen.
Het is een reis in de ziel, in het onderbewuste van een persoon en een uiterst werkzame methode waarbij je inzicht en hulp krijgt om o.a. denkpatronen, problemen, angsten, onbestemd verdriet, energietekort, psychische en lichamelijke pijn enz. te doorgronden en diepgaand te transformeren.

We werken in het celgeheugen (DNA) van de jeugd, de jonge kindertijd, geboorte , de prenatale geboorte en vorige levens. We staan ook stil bij abortus, meerlingen in de moederschoot leven- en doodsangst, kwetsuren Innerlijke Kind.

De regressiemethode met zielenheling die ik gebruik heeft een extra dimensie. Ze helpt om verstarde energie en blokkades in je cellen op te heffen en terug om te zetten in licht en bruikbare energie (transformatie). Hierdoor gaat je energie stromen.

De combinatie van inzicht, ontlading, herprogrammering en zachte heling werkt zeer doeltreffend en brengt je in een ontspannen en vredevolle toestand van innerlijke rust en harmonie waardoor je het verleden gemakkelijker achter je kan laten en de draad van het leven terug opnemen. Jouw onderbewustzijn kiest je reis, m.a.w. ook ikzelf heb geen idee in welke tijd en plaats jij terecht zal komen.

Mijn taak is om via de juiste vragen jou te begeleiden om zo tot de kern te komen van een situatie en de bijhorende reactiepatronen om te buigen. We gaan tot op de bodem van een situatie en de bijhorende reactiepatronen. Een sessie kan pas slagen als er wederzijds vertrouwen en overgave is.

Van angst naar Liefde.
Een weg naar innerlijke vrede en aanvaarding van jezelf.

Praktisch

  • Elke sessie duurt ongeveer 90 à 120 minuten
  • Tarief: 110 euro per sessie

Reserveren